Структура ВР

Виховна робота у нашому навчальному закладі

Прислів’я каже: «Сад не дасть врожаю, якщо добре не подбає працівник». Без виховання і настанови людина наче земля, яка хоча і найкраща, але родитиме тільки бур’ян, якщо на ній не працювати». Крім сім’ї, сіяти в душу дитини «добре й вічне» покликані педагоги, вихователі, майстри виробничого навчання, училища. Зазначимо, що навчання не усім учням під силу, а от цікаво організоване дозвілля у позаурочний час учням з різними інтелектуальними можливостями, індивідуальністю не тільки під силу, а й до душі. Впродовж багатьох років склалася система виховної роботи, яка на принципах гуманізму, демократизму, єдності сім’ї та училища, спадкоємності поколінь забезпечує здійснення національного виховання, спонукає до утвердження педагогіки особистості, сприяє формуванню в учнів навичок самоосвіти, самоаналізу, допомагає учням розвивати індивідуальні здібності, творчі задатки, самовизначитись та самореалізуватись.

Приоритетні напрямки виховної роботи у ПВМПУ:

— системний підхід до управління виховним процесом у нашому навчальному закладі, постійне оновлення його змісту, якісна реалізація концепції громадянського виховання особистості;

— досягнення ефективності робкоординації діагностико-профілактичної просвітницької роботи нашому навчальному закладі, сім’ї, громадськості, правоохоронних органів щодо попередження правопорушень, бездоглядності та інших негативних проявів;

— забезпечення духовної єдності поколінь, збереження родинних традицій, вивчення родоводу, залучення учнів до вивчення народних звичаїв, обрядів, виховання національної свідомості і самоосвіти.

Мета виховної роботи:

— набуття учнями соціального досвіду;

— успадкування духовних надбань нашого народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин;

— формування в учнів розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральності, художньо-естетичної, трудової та екологічної культури.

Завдання виховної роботи :

— формування громадянина-патріота України, підготовленого до життя, з високою національною свідомістю;

— виховання громадянина з гуманістичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини та з повагою ставиться до традицій і культури інших народів;

— створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів;

— виховання в учнів ПВМПУ свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я.

Організація виховної роботи

Виховання – багатогранний і складний процес, який передбачає формування в учня єдиної системи цінностей і соціальних компетенцій. Тому виховний процес у нашому училищі спрямований на прищеплення молодому поколінню загальнолюдських цінностей, правової, екологічної культури, естетичних смаків та ідеалів, виховання національної самосвідомості, почуття патріотизму. Ці риси покликані сформувати виховні позакласні заходи, що відбуваються в училищі. Музично обдаровані учні мають можливість реалізувати свої здібності в духовому оркестрі училища. Весело проходять свята Нового року, відзначається День училища, відбуваються конкурси художньої самодіяльності, виставки стінних газет і плакатів.

Важливу роль у навчально-виховному процесі відіграють позакласні заходи, літературно-тематичні виставки, культурно-просвітницька робота, яка здійснюється бібліотекою.

Значна виховна робота проводиться в гуртожитку училища. Тут працюють досвідчені вихователі, які організовують для учнів цікаве і змістовне дозвілля. Учні беруть участь у вечорах знайомств та днях іменинника, новорічних святах і спортивних змаганнях. Для підлітків готують лекції, проводять екскурсії та дискотеки.

Наш навчальний заклад покликаний стати тим місцем для особистості учня і педагога, де буде духовно збагачуватись кожен учасник навчально- виховного процессу.