Публічна інформація

Доступ до публічної інформації

Державний навчальний заклад «Полтавське вище міжрегіональне професійне училище» надає публічну інформацію, керуючись Законом України від 13.01.2011 № 2939-VІ «Про доступ до публічної інформації» та Указом Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації».

Надання публічної інформації ДНЗ «ПВМПУ» здійснює у відповідь на інформаційний запит.
Згідно з Законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі.

При цьому обов’язково необхідно вказати:
1) ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
3) підпис і дату.

Поштова адреса ДНЗ «ПВМПУ»для подання інформаційного запиту:
м. Полтава, вул. М.Бірюзова, 64-а, 36007
(на конверті вказувати «Публічна інформація»);
телефон: (0532) 67-70-98
факс: (0532) 67-70-60

 

Фінансова звітність 2019-2020