Навчання

Завданням сучасного професійно-технічного навчального закладу є підготовка  конкурентоспроможних фахівців, забезпечення їх високого професійного рівня та мобільності, створення умов для максимального розкриття здібностей і творчого потенціалу.

Навчальний процес в училищі здійснює колектив однодумців, метою якого є оновлення сучасних методик навчально-виховного процесу, надання якісних освітніх послуг.

Мудрість викладачів-професіоналів дає поштовх до пробудження у молоді не  лише потягу до знань, але й бажання постійно самовдосконалюватися.

У проведенні навчальних занять все більшого значення набуває вибір різноманітних прийомів, форм і засобів представлення навчального матеріалу. Тому значна увага приділяється методам інтерактивного навчання із застосуванням комп’ютерних програм, що реалізують діяльнісний підхід до навчання та орієнтації навчального процесу на суб’єктність, в якому рівень взаємостосунків педагога й учнів забезпечує реальну можливість успішного інтелектуального і психічного становлення кожного вихованця.