Абітурієнту

Полтавське вище міжрегіональне професійне училище (ПВМПУ) запрошує на навчання юнаків та дівчат

Інформація абітурієнту:
Професійно-технічна освіта – важлива ланка системи національної освіти. Саме від неї залежить процес формування трудового потенціалу країни. Перехід до ринкової економіки вимагає врахування нових суспільних реалій, орієнтацію навчальних закладів на поєднання кращих освітніх традицій з найновішими досягненнями. Тому ми детально працюємо над вибором сучасних інтегрованих професій, над удосконаленням матеріальної та методичної бази, застосуванням сучасних виробничих та педагогічних технологій.

Професійно-технічна освіта здійснюється у ДНЗ «Полтавське вище міжрегіональне професійне училище» (ПВМПУ) за денною формою навчання. Ступінь навчання має теоретичну і практичну завершеність та підтверджується присвоєнням випускникам освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» згідно з набутими професійними знаннями, уміннями та навичками відповідного розряду.

В училищі впроваджуються новітні технології, що дають змогу підготувати висококомпетентні робітничі кадри, які б володіли знаннями і навичками на рівні сучасних вимог та світових тенденцій, були здатними конкурувати на ринку праці. 

По закінченню учням видається диплом кваліфікованого робітника, зразок якого затверджений Кабінетом Міністрів України, та атестат про середню освіту, якщо випускник здобув повну загальну середню освіту в нашому навчальному закладі.

Навчання в училищі безкоштовне. Учні отримують стипендію в розмірі 20% мінімального прожиткового мінімуму, матеріальні допомоги та грошові премії.

Призовникам надається відстрочка на період навчання. 
Учні, що прибули з інших населених пунктів, забезпечуються проживанням у гуртожитку. 
Головна мета, яку ставлять перед собою педагоги ПВМПУ, — не просто дати учням якомога більше інформації, а прищепити їм уміння і бажання навчатися самостійно, розуміти роль знань у суспільстві ХХІ століття.